Hidup, Amal & Akhir HayatKu Untuk ALLAH s.w.t.

RENUNGILAH... HARGAILAH SEBUAH PERSAHABATAN KERANA DISEBALIKNYA TERSIMPUL SEGALA-GALANYA… Satu-satunya cara agar kita memperolehi kasih sayang, ialah jangan menuntut agar kita dicintai, tetapi mulailah memberi kasih sayang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. (Dale Carnagie)

Friday, March 17, 2006

..:: 99 Asma Allah Swt ::..

Semua 99 asma Allah menurut tradisi Islam :
 1. Ar-Rahman: Yang Berbaik Hati
 2. Ar-Rahim: Sang Pengampun
 3. Al-Malik: Sang Raja
 4. Al-Quddus: Sang Suci
 5. As-Salaam: Sang Yang Damai
 6. Al-Mu'min: Yang Dipercayai
 7. Al-Muhaymin: Sang Penguasa
 8. Al-'Aziz: Yang Kuat
 9. Al-Jabbar: Sang Penindas
 10. Al-Mutakabbir: Sang Tuhan
 11. Al-Khaliq: Sang Pencipta
 12. Al-Baari': Sang Pencipta
 13. Al-Musawwir: Sang Pengatur
 14. Al-Ghaffar: Sang Pengampun
 15. Al-Qahhar: Sang Mahakuasa
 16. Al-Wahhab: Sang Pemberi
 17. Ar-Razzaq: Sang Pemberi
 18. Al-Fattah: Sang Pemberi Wahyu
 19. Al-'Alim: Yang Mahatahu
 20. Al-Qabid: Yang Menerima
 21. Al-Basit: Yang Mengembangkan
 22. Al-Khafid: Yang Merendahkan
 23. Ar-Rafi': Sang Rafi’
 24. Al-Mu'iz: Yang Menghormat
 25. Al-Muzil: Sang Penakluk
 26. As-Sami': Yang Tahu Segalanya
 27. Al-Basir: Yang Melihat Semuanya
 28. Al-Hakam: Sang Hakim
 29. Al-'Adl: Yang Adil
 30. Al-Latif: Yang Baik
 31. Al-Khabir: Yang Teliti
 32. Al-Halim: Yang Murah Hati
 33. Al-'Azim: Yang Agung
 34. Al-Ghafoor: Sang Pengampun
 35. Asy-Syakur: Yang Bersyukur
 36. Al-'Aliy: Yang Tertinggi
 37. Al-Kabir: Yang Terbesar
 38. Al-Hafiz: Sang Penjaga
 39. Al-Muqit: Sang Pemelihara
 40. Al-Hasib: Sang Hasib
 41. Al-Jalil: Yang Terhormat
 42. Al-Karim: Yang Pemurah
 43. Ar-Raqib: Sang Penjaga
 44. Al-Mujib: Yang Menjawab
 45. Al-Wasi': Yang Tahu Segalanya
 46. Al-Hakim: Yang Bijaksana
 47. Al-Wadud: Sang Pengasih
 48. Al-Majid: Yang Jaya
 49. Al-Ba'ith: Sang Pembangkit Maut
 50. Ash-Shahid: Sang Saksi
 51. Al-Haqq: Yang Benar
 52. Al-Wakil: Sang Wakil
 53. Al-Qawī: Yang Kuat
 54. Al-Matin: Yang Kuat
 55. Al-Walī: Sang Pelindung
 56. Al-Hamid: Yang Dipuji
 57. Al-Muhsi: Sang Penghitung
 58. Al-Mubdi': Sang Pemula
 59. Al-Mu'īd: Sang Mu’id
 60. Al-Muhyī: Sang Pemberi Kehidupan
 61. Al-Mumīt: Sang Pembawa Maut
 62. Al-Hayy: Yang Hidup
 63. Al-Qayyum: Sang Kayum
 64. Al-Wajid: Yang Mengetahui Segalanya
 65. Al-Wahid: Sang Wahid, Yang Satu
 66. Al-Majid: Yang Terhormat
 67. Al-Ahad: Yang Satu
 68. As-Samad: Sang Kekal
 69. Al-Qadir: Sang Mampu
 70. Al-Muqtadir: Yang Mampu
 71. Al-Muqaddim: Sang Pemberi
 72. Al-Mu'akhkhir: Yang Menyelesaikan
 73. Al-'Awwal: Yang Pertama
 74. Al-'Akhir: Yang Terakhir
 75. Az-Zahir: Sang Lahir
 76. Al-Batin: Yang Tersembunyi
 77. Al-Waali: Sang Penguasa
 78. Al-Muta'ali: Yang Maha Agung
 79. Al-Barr: Yang Alim
 80. At-Tawwab: Sang Pengampun
 81. Al-Muntaqim: Sang Pembalas Dendam
 82. Al-'Afuww: Sang Pengampun
 83. Ar-Ra'uf: Sang Pengampun
 84. Al-Muqsit: Yang Benar
 85. Aj-Jami': Sang Pengumpul
 86. Al-Ghanī: Yang Makmur
 87. Al-Mughnī: Sang Penganugrah
 88. Al-Maani': Sang Pembimbing
 89. Ad-Daarr: Yang Memecah Belah
 90. An-Nafi': Sang Pemberi
 91. An-Nur: Sang Cahaya
 92. Al-Hadi: Sang Penuntun
 93. Al-Badi': Yang Tak Terbandingi
 94. Al-Baqi: Yang Kekal
 95. Al-Warith: Sang Waris
 96. Ar-Rashid: Sang Pembimbing
 97. As-Sabur: Yang Sabar
 98. Malik Al-Mulk: Raja Alam Semesta
 99. Zul-Jalali wal-Ikram: Tuhan Keagungan dan Tinggi
Menurut tradisi Islam, hanya nama-nama inilah yang diberitahukan kepada manusia oleh Tuhan. Para nabi mengetahui lebih banyak nama, sedangkan para malaikat mengetahui lebih banyak dari mereka. Sedangkan Allah sendiri mengetahui yang terbanyak dari siapapun jua.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home


Tips, educate child, teenagers, adults in daily lifestyles.My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?


HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
 
..:: LARANGAN BERSEMBAHYANG DALAM KEADAAN MABUK DAN JUNUB ::..
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun."[Maksud Firman Allah Taala Surah An-Nisa' :43]