Hidup, Amal & Akhir HayatKu Untuk ALLAH s.w.t.

RENUNGILAH... HARGAILAH SEBUAH PERSAHABATAN KERANA DISEBALIKNYA TERSIMPUL SEGALA-GALANYA… Satu-satunya cara agar kita memperolehi kasih sayang, ialah jangan menuntut agar kita dicintai, tetapi mulailah memberi kasih sayang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. (Dale Carnagie)

Wednesday, May 10, 2006

..:: Surah Al-Fatihah Dalam Solat Kita::..

Nabi Muhammad s.a.w bersabda bahawa Allah s.w.t telah berfirman:

"Sembahyang itu Kubahagi dua, antara Aku dan hambaKu.

Untuk hambaKu ialah apa yang dimintanya.

Apabila ia mengucapkan "Alhamdulillahi rabbil "aalamin"

Maka Aku menjawab, "Hamidani abdi" (hambaKu memujiku)

Apabila ia mengucapkan "Arrahmanir rahim" (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)

Maka Aku menjawab, "Atsnaa alayya abdi" (hambaKu menyanjungiKu)

Apabila ia mengucapkan "Maaliki yaumiddin" (Maha Penguasa Hari Kemudian)

Maka Aku menjawab, "Majjadani abdi" (hambaKu mengagungkanKu)

Apabila ia mengucapkan "Iyyaakana"budu wa iyyaaka nasta"in" (kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan)

Maka Aku menjawab, "Hadza baini wa baina "abdi,wa li abdi ma saala" (inilah bahagianKu dan bahagian hambaKu, dan untuk hambaKu apa yang dimintanya)

Apabila ia mengucapkan "Ihdinash shirathal mustaqim,shirat allaziina an"amta "alaihim ghairi almaghdhuubi "alaihim wa ladhdhaalliina" (pimpimlah kami ke jalan yang lurus,yakni jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka.bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

Maka Aku menjawab, "hadza li "abdi, wa li "abdi ma saala" (inilah bahagian hambaKu, dan untuknya apa yang dimintanya)

Hadith di atas merupakan hadith yang besar dan agung. Sekiranya setiap orang yang solat itu dapat menghayati hadith ini, pastinya akan mencapai kekhusyukan yang semestinya dalam solat dan dia dapat pengaruh yang besar yang terkandung dalam surah al-Fatihah. Bagaimana dia tidak mendapat hal itu, padahal dia amat menyedari bahawa Allah s.w.t mengajak dia berbicara, sekaligus memberikan apa yang dimintanya.

Sepatutnya dalam percakapan (ibadah solat) itu benar-benar disertai dengan sikap pengagungan dan penghormatan. Rasulullah bersabda, "apabila salah seorang di antaramu mendirikan solat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada tuhannya,maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana cara bermunajat kepada-Nya (yang baik)" (Mustadrak al-Hakim)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home


Tips, educate child, teenagers, adults in daily lifestyles.My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?


HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
 
..:: LARANGAN BERSEMBAHYANG DALAM KEADAAN MABUK DAN JUNUB ::..
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun."[Maksud Firman Allah Taala Surah An-Nisa' :43]