Hidup, Amal & Akhir HayatKu Untuk ALLAH s.w.t.

RENUNGILAH... HARGAILAH SEBUAH PERSAHABATAN KERANA DISEBALIKNYA TERSIMPUL SEGALA-GALANYA… Satu-satunya cara agar kita memperolehi kasih sayang, ialah jangan menuntut agar kita dicintai, tetapi mulailah memberi kasih sayang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. (Dale Carnagie)

Tuesday, February 28, 2006

..:: Persaudaraan Islam ::..

Daripada Abu Hurairah RA beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,
"Jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu meminta membeli dengan harga yang tinggi bukan dengan tujuan membelinya tetapi untuk menipu orang lain dan memudaratkan mereka, jangan kamu benci membenci, jangan kamu belakang membelakangi, janganlah sebahagian kamu menjual di atas jualan orang lain, dan jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Seorang mukmin adalah saudara kepada mukmin yang lain. Dia tidak menzalimi saudaranya, tidak membohonginya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini (sambil menunjukkan ke dadanya sebanyak tiga kali).
Seseorang itu sudah dianggap berdosa jika dia menghina saudaranya seIslam. Tiap-tiap orang muslim itu di atas saudaranya adalah haram: darahnya, hartanya, dan maruahnya" – Riwayat Muslim
Kandungan Hadis
Dilarang dari berhasad dengki
Dengki adalah sifat dan akhlak yang buruk, di mana seseorang itu mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang yang lain. Sesungguhnya ini merupakan satu tabiat yang hina; yang tertanam di dalam dadanya sifat benci apabila ada orang lain yang mengatasinya dalam sesuatu kelebihan.
Larangan dari an-najash
An-najash adalah penipuan di dalam perniagaan, sama ada dalam bentuk riba, penyorokan, monopoli, dan sebagainya.

Larangan dari benci-membenci
Rasulullah SAW melarang kita dari benci-membenci antara satu sama lain, bukan kerana Allah SWT, tetapi kerana nafsu.

Larangan dari belakang-membelakangi
Maksudnya di sini adalah kita dilarang memutuskan hubungan sesama Islam kerana sebab-sebab duniawi. Ini adalah kerana memutuskan hubungan atas sebab kerana Allah adalah diharuskan, walaupun melebihi tiga hari. Sebagai contoh kita diharuskan memutuskan hubungan dengan ahli bidaah yang melampau, dan juga penyeru kepada hawa nafsu dan ajaran-ajaran sesat.

Larangan dari menjual di atas jualan orang lain
Haram ke atas kita untuk menerima tawaran yang lebih murah atau mahal setelah berlaku akad jual beli dengan memotong jualan dan belian orang lain.

Suruhan supaya menyebarkan persaudaraan
Setiap umat Islam adalah diminta berusaha menyebarkan persaudaraan dengan meningkatkan kualiti persaudaraan itu sendiri, seperti menjauhkan sifat dengki mendengki dan benci membenci, dan pada masa yang sama menggantikannya dengan sifat-sifat kerjasama, kasih sayang, dan sebagainya.

Kewajipan seorang Muslim terhadap saudaranya
Seseorang Muslim dituntut itu supaya bergaul dengan saudara seIslamnya dengan cara yang mampu menjinak dan menyatukan hati, dan dilarang dari melakukan sesuatu yang menimbulkan perselisihan dan meliarkan hati.Selain dari itu, haram ke atas kita untuk menzalimi saudaranya, haram membiarkannya tanpa memberi pertolongan, haram membohonginya, dan haram ke atas kita untuk menghinanya.

Takwa neraca kelebihan dan kemuliaan
Takwa adalah menjauhkan diri dari azab Allah dengan melakukan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya. Sesungguhnya Allah SWT memuliakan seseorang itu berdasarkan ketakwaan dan ketaatannya, bukannya berdasarkan peribadi dan banyak hartanya. Kedudukan manusia di sisi Allah SWT adalah berbeza-beza menurut amalan dan kadar ketakwaan mereka, dan bukannya berdasarkan kemuliaan asal-usul keturunan, rupa bentuk, warna kulit, dan kemewahan harta benda.

Maruah seorang muslim
Seseorang muslim itu mempunyai kehormatan pada darah, harta, dan juga maruahnya. Oleh itu Allah SWT mensyariatkan qisas terhadap jiwa dan anggota, pemotongan tangan terhadap pencuri, dan rejaman atau sebatan terhadap penzina yang berdosa.
Pengajaran Hadis
  • Islam bukan sahaja merangkumi aqidah dan ibadah, malah termasuk juga akhlak dan muamalah
  • Akhlak yang keji dalam syariat Islam merupakan dosa yang amat dibenci
  • Niat dan amalan adalah neraca halus yang digunakan oleh Allah SWT dan ia menentukan hukuman terhadap mereka
  • Hati adalah sumber ketakutan kepada Allah
Wallahu'alam

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home


Tips, educate child, teenagers, adults in daily lifestyles.My blog is worth $0.00.
How much is your blog worth?


HACKER SAFE certified sites prevent over 99.9% of hacker crime.
 
..:: LARANGAN BERSEMBAHYANG DALAM KEADAAN MABUK DAN JUNUB ::..
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah (debu) yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun."[Maksud Firman Allah Taala Surah An-Nisa' :43]